DỊCH VỤ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ - VNPT ECONTRACT

Giới thiệu dịch vụ VNPT eContract

Hợp đồng điện tử VNPT eContract là một trong các dịch vụ thuộc nhóm giải pháp eSolution. Video dưới đây sẽ giới thiệu dịch vụ hợp đồng điện tử do VNPT mang đến cho doanh nghiệp.